Комплексна продукція

Комплексна продукція – система пов'язаних між собою за змістом, термінами, ресурсами і місцем проведення заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, вирішення загальної проблеми. У комплексній програмі сформульовано цілі програми, шляхи і засоби вирішення програмної проблеми.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.