Відповідальність підприємств

Відповідальність підприємств – зобов'язання юридичних осіб (фірм, організацій, господарських товариств, органів господарського управління тощо) відповідати за свої дії (дії підрозділів і конкретних посадових осіб).

Основні сфери відповідальності підприємств:

 • дотримання зобов'язань перед партнерами і працівниками,
 • виконання зобов'язань перед бюджети,
 • дотримання правил взяття на облік і ведення готівки,
 • відповідальність за приховування виручки в іноземній валюті,
 • дотримання дисципліни щодо обов’язкових платежів до державних позабюджетних фондів,
 • дотримання вимог податкового законодавства,
 • відповідальність за якість і безпеку товарів(послуг, робіт),
 • дотримання стандартів,
 • відповідальність у сфері будівництва,
 • відповідальність за використання земель та інших природних ресурсів,
 • відповідальність за порушення митних правил і процедур,
 • відповідальність за шкоду, заподіяну працівникам підприємства, конкретні санкції щодо порушень, яких припускаються підприємства у певних сферах, передбачені діючим законодавством і відповідними нормативно-правовими актами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.