Соціальна відповідальність підприємництва

Загальновідомо, що забезпечення суспільних потреб є однією з головних функцій держави і від того, наскільки ефективно виконується ця функція залежить ефективність соціальної політики держави. Однак, на певних етапах економічного розвитку можливості держави щодо належного виконання своїх соціальних функцій є обмеженими. Це призводить до погіршення людського капіталу – важливої компоненти ресурсного потенціалу економіки і перешкоджає подальшому економічному розвитку та посилює актуальність обґрунтування цілей і вироблення концептуальних засад економічного розвитку держави на основі критичної оцінки та використання наявних обмежених ресурсів, а також пошуку належних альтернативних джерел виконання соціальних функцій. Зокрема дієвим, як свідчить практика зарубіжних країн, є використання такого інструменту, як «соціальна відповідальність підприємництва». Вона дозволяє істотно доповнити економічні важелі виробництва чинниками соціального характеру.

Концепція соціальної відповідальності підприємництва виникла в середовищі підприємців у 50-ті роки минулого століття і набула широкого поширення в 70-80 рр. у США. В Європі ця концепція офіційно була сформована лише наприкінці XX ст. та знайшла своє відображення у документі Європейської комісії «Зелена книга», який був опублікований у 2001 році.

Особливого розвитку соціальне підприємництво набуло у США, Великобританії, Японії. Яскравим прикладом слугує група компаній «Об’єднані машинобудівні заводи», які надають пряму фінансову підтримку фондам, добродійним об’єднанням і дитячим установам. Вдалим прикладом є мережа підприємств в Единбурзі, яка володіє готелем, пральнею і займається виробництвом мила. Працівниками компанії є люди, які одужують від психічних хвороб і пройшли спеціальну підготовку. Соціальний бізнес забезпечує їх постійною роботою, а прибутки від продажу товарів та надання послуг спрямовуються на подальшу підтримку людей із психічними захворюваннями. Отже, замість того, щоб просити пожертви соціальний бізнес пропонує для ринку актуальні високоякісні послуги і приносить реальну соціальну користь.

Відповідно, вважаємо, що створення і функціонування системи соціальної відповідальності підприємництва в Україні, використання її можливостей в умовах становлення цивілізованого ринкового конкурентного середовища є важливим завданням, як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Вирішення цієї проблеми може забезпечити належне та адекватне перенесення соціальної відповідальності з держави на суб’єктів господарської діяльності.

Слід відмітити, що певний досвід соціального підприємництва в Україні вже набуто. Досить успішно на сьогодні функціонує громадська організація «Євпаторійський інформаційно-консультаційний центр» - АР Крим (розвиток північно-західного Криму через створення туристичних та навчальних продуктів), громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» - м. Львів (створення майстерні з ремонту меблів та спрямування отриманих коштів на допомогу безпритульним, працевлаштування безпритульних), навчально-виробниче підприємство «Дитяча надія» - м. Броди Львівської області (створення Центру екологічного землеробства для вирощування, переробки та реалізації екологічно-чистої продукції, поширення досвіду ведення органічного землеробства, працевлаштування неповносправних молодих людей та членів їх сімей) та ін. Отже, соціальне підприємництво в Україні має великі перспективи і з часом стане новим способом вирішення соціальних та громадських потреб. Разом з тим слід пам’ятати, що перехід до соціального підприємництва потребує кардинального перевороту у мисленні та дійсної відданості справі. Додамо, що відправною точкою при розробці системи заходів, спрямованих на лібералізацію економіки, є усунення бар’єрів, які блокують підприємницьку ініціативу. Передусім мова йде про обмеження інституту державної влади тих гіпертрофованих функцій і фінансових важелів впливу, які дозволяють їй легко маніпулювати економічними процесами і роблять політичну діяльність надзвичайно привабливою сферою бізнесу.

Джерело: Стецик А.Р. «Соціальна відповідальність підприємництва як інструмент реалізації суспільних потреб».