Колективне підприємство

Колективне підприємство – підприємство з колективною формою власності на засоби виробництва і частину створеного продукту, а також з колективним управлінням власністю. Розрізняють колективні підприємства, що допускає поділ власності на паї, та колективні підприємства, що не допускає його.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.