Письмове замовлення

Письмове замовлення – замовлення, в якому вихідну ціну встановлює офіційний брокер на підставі збору і порівняння пропозицій та заявок. У випадку письмового замовлення трейдер не може змінити своє початкове замовлення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.