Замовлення торговельних організацій

Замовлення торговельних організацій – пропозиція на виробництво і поставку промислових товарів, сільськогосподарської продукції, яке є договірною формою відповідного зв'язку між цими організаціями і підприємствами-виробниками. Передбачає виробництво і поставку необхідних товарів для задоволення потреб споживачів у відповідних обсягах, певного асортименту, якості у визначені терміни. Замовлення торговельних організацій здійснюється оформленням господарських договорів поставок на оптових ярмарках, які періодично проводяться з участю обох сторін, або під час передання замовлення підприємствам-виробникам після їх оформлення. Відповідно до норм законодавства та комерційних інтересів виникає майнова відповідальність обох сторін.

Підприємства відповідають за умови виготовлення, асортимент, їх якість і поставку у встановлені терміни, торговельні організації – за їх отримання, форми розрахунку. Своєчасне та якісне виконання замовлення торговельних організацій залежить від оптових і роздрібних цін, попиту і пропозиції, що формуються на ринку в певний період і відображаються у відповідній специфікації, яка є невід'ємною складовою господарського договору сторін замовлення торговельного організацій, таким чином, – своєрідна економічна форма часткового розміщення товарних фондів, сприяє раціональному використанню матеріальних і трудових ресурсів, технічних можливостей, задоволенню потреб споживачів відповідно до попиту і пропозицій, широко використовується, постійно вдосконалюється, враховує кон'юнктуру, яка складається на ринку і в системі маркетингу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.