Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів про права і свободи неповнолітніх

У діяльності органів прокуратури нагляд за додержанням законів про права і свободи неповнолітніх завжди був одним із головних напрямків. Це зумовлено особливою увагою, яку держава приділяє долі неповнолітніх, а також тим, що в системі правових актів, яка регламентує права неповнолітніх, закладено основні конституційні вимоги, і перш за все гарантії щодо захисту прав і свобод. Конституція України, Конвенція про права дитини, схвалена сесією Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року, що набрала чинності для України 27 вересня 1991 року, Закон України "Про сприяння спеціальному становленню та розвитку молоді в Україні" та інші нормативні акти передбачають не тільки права неповнолітніх, але й обов’язки держави піклуватися про їх виховання, охорону здоров’я, гармонійний розвиток, а також захист прав і законних інтересів.

Особливої уваги з боку держави потребують діти-сироти, діти, які залишилися без батьківського піклування, діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Генеральний прокурор України у Наказі № 6/1 гн від 15 квітня 2004 р. "Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх" чітко визначив основні завдання органів прокуратури на зазначеному напрямку діяльності:

  • захист прав і свобод неповнолітніх, гарантованих Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України;
  • нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, на які покладено обов’язки щодо захисту прав дітей, профілактики правопорушень і бездоглядності;
  • нагляд за додержанням законності в діяльності спеціальних установ для неповнолітніх: приймальників-розподільників, притулків, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, соціальної реабілітації, центрів медико-соціальної реабілітації.

Таке широке коло питань, які зобов’язані розглядати прокурори при виконанні визначених завдань, вимагає комплексного підходу до їх вирішення. Нагляд за додержанням законів, спрямованих на захист прав і свобод неповнолітніх, не передбачено в Законі "Про прокуратуру" окремою функцією, тому наглядові заходи здійснюються в рамках усіх функцій, визначених ст. 5 Закону "Про прокуратуру".

Прокурори, виходячи з завдань, здійснюють нагляд за додержанням законів:

  • про захист соціальних, майнових і особистих прав неповнолітніх;
  • про захист прав неповнолітніх у порядку цивільного судочинства;
  • спрямованих на запобігання правопорушенням неповнолітніх;
  • при проведенні досудового слідства у кримінальних справах про злочини, а також суспільно небезпечні діяння неповнолітніх, розгляді цієї категорії справ у судах;
  • при поміщенні дітей і підлітків до спеціальних установ для неповнолітніх.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.