Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку цивільного судочинства

Здійснюючи нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, прокурор завжди повинен приділяти увагу захисту майнових та інших прав неповнолітніх. У Цивільному, Сімейному, Житловому кодексах України закріплено майнові відносини між батьками та дітьми, передбачено ряд норм, що захищають соціальні права неповнолітніх.

Житловий кодекс України закріпив право на житло за неповнолітніми, у тому числі й за тими, які тимчасово відсутні або не мешкають на своїй житловій площі. Останніми роками поширилися випадки порушень житлових прав неповнолітніх під час приватизації житла. Приватизація житла проводиться в Україні відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 травня 1999 р. Житло стало товаром, який можна продати, обміняти та здійснити щодо нього інші дії. У ряді випадків це й приводить до порушень прав дітей на житлову площу, особливо дітей малолітніх або коли вони відсутні під час приватизації. Ці й інші обставини вимагають від прокурорів приділяти особливу увагу нагляду за додержанням законів, які спрямовані на захист житлових і соціальних прав неповнолітніх. Генеральний прокурор у наказі № б/1 гн від 15 квітня 2004 р. вимагає від прокурорів використовувати всі форми представницької діяльності в суді, щоб забезпечити захист соціальних, житлових і майнових прав неповнолітніх, своєчасно й обґрунтовано подавати позови (заяви) для реального поновлення порушених прав. Крім цього, Генеральний прокурор вимагає пред’являти позови, що стосуються незаконного перепрофілювання та відчуження дитячих закладів, нецільового використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію дитячих програм (п. 8 наказу № 6/1 гн).

Таким чином, виконуючи функцію представництва, прокурори повинні забезпечити захист не тільки прав неповнолітніх, а також збереження тієї соціальної сфери, яка задовольняє їх потреби.

Для успішного виконання визначених завдань прокурори повинні в цій роботі широко використовувати матеріали прокурорських перевірок, кримінальних справ, звернення громадян, інформацію органів державної виконавчої влади, на які покладено обов’язки щодо захисту прав неповнолітніх. Поряд із цим, прокурори повинні забезпечувати обов’язкову участь у розгляді справ про позбавлення батьківських прав, усиновлення дітей іноземними громадянами (п. 8 наказу №6/1 гп).

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.