Контроль виконання узгоджених дій

Під контролем виконання координаційної діяльності правоохоронних органів слід розуміти систему перевірок відповідності дій виконавців узгоджених заходів щодо боротьби зі злочинністю.

Практика свідчить, що в тих випадках, коли контроль за виконанням узгоджених заходів не здійснюється або Здійснюється на неналежному рівні, підготовча та проведена робота з координації дій правоохоронних органів зводиться нанівець. Слід визначити, що в нормативних документах, що регламентують координацію дій правоохоронних органів, питанням контролю за їх виконанням достатньої уваги не приділено. У наказі Генерального прокурора України № 1 від 19 січня 2004 р. і в Положенні зазначається, що контроль за виконанням узгоджених заходів здійснює керівник кожного правоохоронного органу в межах своєї компетенції. Таким чином, виконання узгоджених планів цілком залежить від керівників правоохоронних органів, які беруть участь у координації. Це означає, що контроль за виконанням тієї частини погоджених заходів, які виконуються кожним органом окремо, повинен здійснювати керівник цього органу. На прокурора покладено відповідальність здійснювати контроль за виконанням узгоджених заходів у цілому.

Так, у Положенні вказано, що загальний контроль здійснює прокурор, ставлячи питання на наступній нараді про хід виконання попередньої постанови. Вимоги з контролю, що містяться в Положенні, стосуються тільки постанов, які приймаються на координаційних нарадах. Контроль за виконанням спільних заходів, передбачених при використанні Інших форм координації, здійснюють також керівники органів, які беруть участь у координації. Способів контролю стосовно таких форм координації нормативно не визначено. У даному випадку контроль повинен здійснюватися у відомствах, а загальний – також прокурором.

Генеральний прокурор України в Наказі № 1 від 19 січня 2004 р. "Про організацію роботи та контроль виконання в органах прокуратури України" вказує: "Загальний контроль здійснює прокурор шляхом одержання в установлені терміни інформації від указаних органів про їх виконання. Хід виконання попередньої постанови також може бути заслухано на черговій нараді" (п. 2.4 наказу). Отже, прокурор як організатор координаційних дій правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю несе повну відповідальність за проведення спільних дій, за їх результативність.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.