Система органів прокуратури

Систему органів прокуратури складають: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військові прокуратури регіонів і Військово-морських сил (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, а також військові, транспортні, природоохоронні й інші спеціалізовані прокуратури на правах районних.

Таким чином, система органів прокуратури включає територіальні та спеціалізовані прокуратури. Територіальні прокуратури створені та функціонують відповідно до адміністративно-територіального устрою України, а спеціалізовані – за предметно-галузевим принципом і в окремих сферах життєдіяльності. Система органів прокуратури нараховує такі спеціалізовані прокуратури: військові, транспортні, природоохоронні та прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Органи прокуратури у своїй сукупності складають злагоджену триланкову систему. На її вершині знаходиться Генеральна прокуратура України. Другу ланку системи утворюють прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Військово-морських сил України (на правах обласних). Третю ланку прокурорської системи складають міські, районні, міжрайонні військові прокуратури гарнізонів, природоохоронні, транспортні й інші.

Військові, транспортні, природоохоронні прокуратури та прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах відносяться до спеціалізованих прокуратур. Усі вони, за винятком військових прокуратур гарнізонів, є низовими ланками територіальних обласних прокуратур. Військові прокуратури гарнізонів є низовими ланками військових прокуратур регіонів і військової прокуратури Військово-морських сил України.

Систему органів прокуратури очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду строком на п’ять років. Він затверджує штатну чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.