Соціально-правові гарантії працівників прокуратури

Закон України "Про прокуратуру" (ст. 49-51) передбачає заходи матеріального і соціального забезпечення працівників прокуратури, ураховуючи особливості характеру і режиму їх праці, яка пов’язана з відповідальними службовими повноваженнями, підвищеними фізичними та нервово-психологічними навантаженнями.

Матеріальне і соціальне забезпечення включає питання: грошового і пенсійного забезпечення; медичного обслуговування; безкоштовного форменого одягу; надання додаткової оплачуваної відпустки; безкоштовного користування за службовими посвідченнями всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі). Слідчі прокуратури забезпечуються житловою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. їм надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична й теплова енергія) і користування квартирним телефоном.

Прокурори та слідчі прокуратур, які призначені на роботу в іншу місцевість, протягом шести місяців забезпечуються виконавчими комітетами місцевих рад упорядкованими житловими приміщеннями в позачерговому порядку. Вони мають також право на першочергове влаштування дітей у дошкільні заклади й установлення квартирного телефону, місцеві ради можуть продавати житлові приміщення працівникам прокуратур на пільгових умовах зі знижкою до 50% його вартості.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міські, районні та прирівняні до них прокурори, які відпрацювали в органах прокуратури не менше 25 років і досягай пенсійного віку або стали інвалідами під час роботи, після звільнення з органів прокуратури в разі переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони працювали або проживали, забезпечуються виконавчими комітетами місцевих рад упорядкованим житловим приміщенням в першочерговому порядку. їм надається право позачергового вступу до житлово-будівельного кооперативу або допомога в індивідуальному житловому будівництві.

Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" (ст. 49) заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається з посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років. Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років затверджуються Президентом України.

Указом Президента "Про розміри надбавок до посадових окладів працівникам прокуратури" №11/91 від 20 грудня 1991 року встановлено: розмір надбавок до посадових окладів щомісячно від загальної суми посадового окладу і доплат за класний чин становить – зі стажем у класному чині понад 2 роки – 5%; понад 5 років – 10%; понад 10 років – 15%; понад 15 років – 20%; понад 20 років – 25%; понад 25 років – 30%; понад 30 років – 40%. Крім надбавок за класні чини, згідно з цим Указом Президента встановлено надбавки за загальний стаж роботи в органах прокуратури: за стаж роботи понад 2 років – надбавка в 5% від посадового окладу; понад 5 –10%; понад 10 років – 15%; понад 15 років – 20%; понад 20 років – 25%; понад 25 років – 30%; понад 30 років – 40%.

Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з оплатою проїзду до місця відпочинку й у зворотному напрямку. Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю: після 10 років – 5 календарних днів, після 15 років – 10 календарних днів, після 20 років – 15 календарних днів.

Прокурорсько-слідчі працівники перебувають під захистом закону. Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника прокуратури (ст. 345 КК) і посягання на життя (ст. 348 КК). Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих працівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв’язку з виконанням працівником прокуратури службових обовязків, відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного бюджету (ст. 50 Закону "Про прокуратуру").

Життя і здоров’я працівників прокуратури підлягають обовязковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників регламентується ст. 50-1 Закону України "Про прокуратуру". Прокурори та слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно він віку. Пенсія призначається у розмірі 80 % від суми їх місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати пращ, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2%, але не більше 90% від суми місячного (чинного) заробітку.

Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України, а також особи, які звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників та у зв’язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

Прокурорам і слідчим, які визнані інвалідами або 11 групи призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених вище, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої Законом України "Про прокуратуру", позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або корупційне діяння.

Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку в розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором або слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.