Вторинні ресурси

Вторинні ресурси – 1) використовувані матеріальні ресурси або їх частина, які знову залучаються у виробництво, 2) відходи одного виробництва, що використовуються в іншому виробництві.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.