Золотовалютні резерви

Золотовалютні резерви – державні запаси золота та іноземної валюти, які зберігаються в центральному банку або фінансових установах країни, а також золото та конвертована валюта у міжнародних валютно-кредитних організаціях, що належать державі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.