Золоте застереження

Золоте застереження – різновид захисних застережень, передбачених у міжнародних угодах або контрактах (кредитних, платіжних, торговельних), в яких фіксується золотий вміст валюти платежу, щоб уникнути втрат від можливого її знецінення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.