Золотий паритет

Золотий паритет – законодавче встановлення ваги чистого золота в національній валюті країни і співвідношення з іншою валютою за вмістом золота. За золотомонетного стандарту золотий паритет встановлювався визначенням ваги монети.

Після його скасування золотий паритет національної валюти визначають діленням відповідної вагової одиниці золота (1 г, 1 унція та ін.) на офіційно встановлену суму паперових грошей (або «ціну» золота) за цю одиницю. Так, у США з 1934 по 1972 офіційна ціна золота становила 35 дол. за трійську унцію чистого металу, тобто за 31,1035 г чистого золота. Тому законодавчо встановлений золотий вміст (вага) одного американського долара дорівнював 0,888671 г золота (31,1035 35), звідси 13,1035 г 0,888671 г = 35 дол. У грудні 1971 офіційну ціну на золото у США було підвищено до 38 дол. за трійську унцію. Тому золотий паритет долара визначали діленням однієї унції золота на 38 дол. (31,1035 38), що дорівнювало 0,818513 г чистого золота (золотий вміст американського долара). У Великобританії з 1931 по 1976 офіційна ціна золота становила 12,5 фунтів стерлінгів за одну трійську унцію чистого металу, а з 1967 (після девальвації) – 14 и 7/12 фунтів стерлінгів за унцію. Тому законодавчо встановлений вміст (вага) одного фунта стерлінгів становив 2,48 881 г золота (31,1035 12,5). Це означає, що у 1967 1 фунт стерлінгів – 2,4 дол., тобто містив приблизно у 2,8 рази більше чистого золота, ніж американський долар. За рішенням МВФ курси валют країн – членів цієї організації з 1972 можуть відхилятися від паритету до ± 2,25%. З 1913 до початку 90-х офіційна грошова оцінка золота в країнах Заходу змінювалася багато разів (наприклад, у Франції 20 разів), причому завжди в бік підвищення. Офіційний курс гривні до долара США встановлюється за результатами торгів на Українській міжбанківській валютній біржі, до всіх інших валют – за крос-курсами інших валютних бірж. Офіційний курс гривні до іноземних валют визначається і доводиться електронною поштою НБУ до комерційних банків і регіональних управлінь НБУ в день проведення торгів з обов'язковим зазначенням дати його встановлення. В 1998 гривня була девальвована в 1,8 рази її відносна стабільність з вересня 1996 по липень 1998 забезпечувалася значною мірою внутрішніми позиками, значними зовнішніми борговими зобов'язаннями(в т. ч. за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій) встановленням непомірно високих облікових ставок та відсотків за надані кредити, невиплатами величезних сум заробітної плати (на початку1999 – майже 9 млрд. грн., або 60% від грошової маси в обігу), заниженого рівня монетизації ВВП (до14% наприкінці 1998, тоді як у Польщі – 40%, у Чехії – понад 70%, в Китаї – понад 120%). Водночас курс долара в 1997 відставав від зростання цін на внутрішньому ринку на 9%. В 1999 гривня знову була значно девальвована.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.