Нечесна конкуренція

Нечесна конкуренція – нецивілізована форма боротьби з конкурентами, перешкоджання їх входженню в галузь. Характерна передусім для етапу становлення ринкових відносин. В сучасних умовах значною мірою (але не повністю) долається державним регулюванням, вдосконаленням господарського законодавства. Прояви нечесної конкуренції: жорсткі, агресивні дії проти конкурентів, тиск на постачальників ресурсів і банки з метою перешкодити отриманню матеріалів і кредиту, переманювання працівників, різке зниження цін з метою розорення суперників, шантаж, шпигунство та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.