Діюча конкуренція

Діюча конкуренція – конкретизована щодо реальної практики форма досконалої конкуренції, головні критерії якої покладено в основу формування і здійснення науково обґрунтованої політики конкуренції.

Такими критеріями є:

  • наявність достатньої кількості фірм і компаній для забезпечення їх незалежності одна від одної, тобто неможливості окремих із них здійснювати тиск на інших, впливати на рівень цін;
  • спроможність потенційних конкурентів легко проникнути на ринок через низькі вхідні бар'єри (передусім низьку капіталомісткість, ступінь насиченості ринку, чинне законодавство країни про підприємницьку діяльність), що дає можливість привласнювати прибуток, вищий від нормального (мінімальної плати чи винагороди за управлінську працю, що сприяє збереженню підприємницької діяльності);
  • ефективна й рентабельна діяльність фірм і компаній, яка дає змогу впроваджувати передові досягнення науки й техніки у виробництво, зокрема здійснювати раціональну інноваційну політику;
  • повна завантаженість виробничих потужностей фірм та компаній, що водночас унеможливлює їх дефіцит;
  • наявність і доступність всебічної інформації про ринок виробників і споживачів, що дає змогу споживачам робити раціональний вибір між альтернативними виробниками товарів і послуг;
  • привласнення величини прибутків, яка відповідає ступеню розвитку в галузі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.