Інвестиційний трест

Інвестиційний трест – компанія, яка акумулює частину капіталу у формі цінних паперів (облігацій та звичайних акцій) і вкладає свої капітали в акції та золотообрізні цінні папери інших компаній з метою зменшення ризику та привласнення прибутків. Біржова вартість акцій інвестиційного тресту, як правило, нижча від суми акцій інших компаній, якими володіє цей трест, отже, його акції продаються зі знижкою щодо номінальної вартості. У Великобританії, де налічується понад 300 інвестиційних трестів, вони є типовими інвестиційними інвесторами, а їх інвестиційні можливості значно перевищують можливості пайових фондів уразі здійснення капіталовкладень.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.