Інвестиційна співпраця

Інвестиційна співпраця – різновид міжнародних економічних відносин, мета якого – раціональний перерозподіл інвестиційних ресурсів між країнами і використання переваг від участі в міжнародному поділі праці на основі формування передового технологічного способу виробництва. Основні типи інвестицій, що перерозподіляються на реальні (довготермінові вкладення, насамперед у галузі матеріального виробництва для спорудження складних науко- і капіталомістких об'єктів), фінансові (фінансово-кредитна діяльність відповідних міжнародних інститутів, у т.ч. з цінними паперами) та інтелектуальні (підготовка висококваліфікованих фахівців, передавання передового досвіду, ліцензій, проведення спільних НДДКР та ін.). Інвестиційне співробітництво передбачає також вирішення глобальних проблем людства (освоєння космічного простору, захист довкілля, вирішення продовольчої проблеми та ін.).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.