Вертикальний поділ праці

Вертикальний поділ праці – розподіл і координація зусиль для виконання певної роботи між нижніми і верхніми ланками виробничо-господарської системи. На відміну від горизонтального поділу праці (розподіл процесу виробництва і праці на складові елементи), вертикальний поділ праці означає відокремлення самої продуктивної праці або інших цілеспрямованих дій від координуючої діяльності, яка підвищує ефективність загальної праці.

 

Вертикальний поділ праці зумовлює утворення декількох рівнів управління. Позбавлення безпосередніх учасників виробничих процесів необхідності вивчення ринку, прогнозування і планування, укладання договорів, здійснення грошових розрахунків та інших видів управлінської діяльності є основою ефективної діяльності сучасних бізнесових організацій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.