Бригадна організація праці

Бригадна організація праці – форма організації та стимулювання колективної праці, що ґрунтується на матеріальній заінтересованості та відповідальності всіх членів колективу за кінцеві результати роботи. Набула поширення в розвинутих країнах світу. Передбачає перехід до автономної бригади більшості колишніх функцій капіталіста, а згодом і менеджерів нижньої ланки й контролю за працею (своєчасний вихід на роботу, ритм праці, контроль за якістю продукції, впровадження гнучкого графіка праці, розподіл заробітної плати та ін.). Завдяки цьому на рівні окремих підприємств частково втрачає силу така риса капіталістичного способу виробництва, як відчуженість найманих працівників від процесу пращ, від управління виробництвом і власністю.

 

У політекономічному аспекті перехід функцій контролю за працею до автономної бригади означає експлуатацію організаторських здібностей трудового колективу та привласнення відповідної частки доходів. Водночас частку доходів за виконання цих функцій отримує автономна бригада.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.