Плоска структура організації

Плоска структура організації – організаційна структура управління підприємством та компанією, що передбачає незначну кількість рівнів управління і широке коло управлінських функцій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.