Адаптивна організаційна структура

Адаптивна організаційна структура – організаційна структура фірми, здатна оперативно пристосуватися до нових завдань фірми, а також до економічних, правових та інших умов на національному, світовому ринках.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.