Аудиторські організації

Аудиторські організації – незалежні госпрозрахункові формування, що проводять повну документальну перевірку діяльності підприємства за його рахунок. Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.IV.1993 аудиторська фірма – це організація, що має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і надає тільки аудиторські послуги.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі усіх форм власності. Суб'єктами аудиту можуть бути аудиторські фірми і приватні аудитори.

 

Сертифікацію (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснює Аудиторська палата України. Для отримання ліцензії аудитор або аудиторська фірма подають відповідне клопотання в Аудиторську палату України після державної реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності. Термін дії ліцензії не перевищує 4 років. Аудиторська палата України є юридичною особою, функціонує як незалежний, самостійний орган, веде відповідний облік і звітність, реєструється в Міністерстві юстиції України на основі заяви і статуту. Вона створює на території України регіональні відділення, визначає їх повноваження, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде реєстр аудиторських фірм і аудиторів, які одноосібне надають аудиторські послуги. Затвердження норм і стандартів аудиту – виключне право Аудиторської палати України і обов'язкове для підприємств, установ та організацій.

Функціонування аудиторських служб не виключає і не підміняє діяльності контрольно-ревізійною управління Міністерства фінансів України. Тільки після аудиторської перевірки і складеного висновку про кінцеві результати функціонування підприємства річна звітність набирає юридичної сили і може бути представлена користувачам – державним регулюючим і податковим інстанціям, фондовим біржам, акціонерам, банкам та іншим кредиторам. Аудити-фірми можуть мати свої закордонні філіали, а крупні фірми – офіси у великих містах країни.

Внутріфірмова аудиторська служба, створюється для обґрунтування управлінських рішень щодо вдосконалення фінансової і господарської діяльності підприємства з метою максимізації економічної рентабельності та прибутку її діяльність не залежить від усіх інших операцій, що їх проводить фірма. Внутріфірмовий аудит проводиться як на рівні центрального керівниці за фірмою, так і на рівні філіалів, дочірніх компаній тощо. Значна частина аудиторських фірм України надають консалтингові послуги щодо оподаткування, розробки фінансової стратегії, вибору інвестиційних рішень, організації обліку й управління тощо.

Аудитори України мають право об'єднуватися в громадську організацію за професійними ознаками – Спілку аудиторів України з метою соціального захисту своїх членів. Спілка може створювати відповідні фонди, в т. ч. фонд соціального страхування.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.