Управлінський аудит

Управлінський аудит – це вивчення й оцінка господарських операцій для вироблення рекомендацій з економного й раціонального використання ресурсів, досягнення кінцевого результату та розробки політики підприємства (організації) для прийняття ефективних управлінських рішень.

У зарубіжній економічній літературі управлінський аудит називають і ще операційним, виробничим або аудитом господарської діяльності.

 

Основні завдання управлінського аудиту:

  • перевірка і вдосконалення організації та управління підприємством, якісних сторін виробничої діяльності;
  • оцінка ефективності виробництва й фінансових вкладень, продуктивності, раціонального використання ресурсів та їх економії.

Управлінський аудит може використовуватися внутрішніми аудиторами або згідно з укладеним договором аудиторською фірмою як консультаційні послуги.

У процесі управлінського аудиту виділяють три стадії (фази):

  1. планування;
  2. збирання доказів і оцінка;
  3. складання зви у і його реалізація.

Звіт управлінського аудиту передається керівництву підприємства (організації). Зміст аудиторського звиту залежить від об'єктів аудиту, поставленої мети та завдання.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.