Аудиторські послуги

Аудиторські послуги – дії або допомога аудиторів (аудиторських фірм), спрямовані на виконання договірних зобов'язань перед замовниками. Аудитори (аудиторські фірми) надають підприємствам і організаціям такі послуги перевірка бухгалтерської звітності для підтвердження її достовірності при оприлюдненні у зв'язку з приватизацією, випуском цінних паперів акціонерними товариствами, перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, його відновлення за необхідності, консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу господарсько-фінансової діяльності, розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку, звітності, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.