Внутрішній аудит

Внутрішній аудит – це один із видів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю організації (підприємства), який проводять штатні працівники, щоб допомогти управлінському персоналу ефективно виконувати свої функції. Потреба в внутрішньому аудиті виникає на великих підприємствах у зв'язку з тим, що вища ланка керівництва не здійснює щоденного контролю за діяльністю організації і нижчих управлінських структур. Внутрішній аудит надає вищому керівництву потрібну інформацію про господарську діяльність і підтверджує достовірність звітів менеджерів.

 

Основними завданнями внутрішнього аудиту є:

  • контроль за станом активів і пасивів підприємства і запобігання збиткам;
  • підтвердження достовірності інформації, яку використовує керівництво для прийняття рішень;
  • аналіз ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  • підтвердження виконання внутрішньосистемних процедур;
  • оцінка якості інформації, що видається управлінською системою, тощо.

У зарубіжних країнах внутрішній аудит проводять не лише на великих підприємствах, а й у державних органах управління. Аудитори у своїй роботі керуються стандартами внутрішніх аудиторських перевірок.

В Україні в 90-ті XX ст. почалося становлення внутрішнього аудиту. Окремі функції внутрішнього аудиту виконують різні контролюючі органи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.