Аудитор

Аудитор – це особа, яка перевіряє стан фінансове господарської діяльності акціонерних компаній, комерційних банків та інших суб'єктів ринкової економіки. Як правило, перевірки здійснюються на підставі угоди з керівництвом цих установ. Аудитор звичайно отримують спеціальний дозвіл (повноваження) від державних органів, які стежать за діяльністю відповідних акціонерних компаній.

Основні завдання аудитора – дати висновок про фінансове становище, платоспроможність компанії що перевіряється, який у встановленому законодавством порядку публікується в річному звіті про діяльність цієї компанії разом з її функціональним балансом і рахунком прибутків та витрат. Аудитор також можуть надавати послуги окремим організаціям і приватним особам.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.