Кількість праці

Кількість праці – маса живої праці, витраченої у процесі трудової діяльності людини, трудового колективу, суспільства загалом. Жива праця – це витрати м'язової, нервової, розумової енергії людини. Праця має кількісну та якісну характеристики. Якість праці відображає ступінь її складності й напруженості (інтенсивності). Вимірюванням якості праці займається кваліметрія Єдність кількісного та якісного аспектів праці – це міра праці, тобто кількості праці певної якості. Співвідношення кількості праці та її результатів є продуктивністю пращ окремого працівника. Обернений показник – трудомісткість праці (кількість праці, витраченої на виробництво окремого товару).

 

Найузагальненішим показником кількості праці є робочий час, а масштаби вимірювання – година, день, тиждень, місяць, рік. Тому за сталої величини робочого дня та його щільності (відсутності простоїв, наявності належної дисципліни праці та ін.) Кількість праці вимірюється робочим днем, робочим тижнем, місячним і річним фондом витраченої праці. Найточнішою є характеристика кількості праці за кількістю відпрацьованих годин, що зумовлено певними витратами робочого часу впродовж робочого дня. Вимірювання кількості праці робочим часом дає лише загальне уявлення про справжні витрати живої праці оскільки не вимірюються напруженість, складність справжні витрати фізичної, розумової, нервової енергії. Вимірювання здійснюється у вигляді норми праці (норми часу, виробітку), яка є формою вияву міри праці. Встановлення таких норм – наслідок процесу нормування праці. Норми праці визначають двома основними методами – сумарним і аналітичним. За сумарного методу складність і напруженість праці вимірюють за сукупністю основних факторів, що характеризують процес праці однотипних видів робіт. Аналітичний метод передбачає вимірювання здебільшого різнорідних видів робіт розчленуванням процесу праці на окремі операції (або робочі функції) відтак їх зіставлення й узагальнюючу оцінку складності й напруженості праці.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.