Акордна оплата праці

Акордна оплата праці – різновид відрядної системи оплати праці, що полягає у завчасному визначенні працівникові, виробничому підрозділові обсягів, термінів виконання робіт та розмірів їх оплати на підставі норм виробітку та відрядних розцінок. Встановлюється власником за погодженням з профспілковими органами. Здебільшого застосовується у будівництві, на транспорті, окремих галузях промисловості. За певних обставин виплачується аванс, передбачаються преміальні за скорочення термінів і високу якість робіт. Сума оплати розподіляється між працівниками згідно з відпрацьованим часом з урахуванням особистої кваліфікації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.