Акорд

Акорд – (іт. accordo – угода, договір) – відрядна, разова оплата виконаної роботи, одноразова виплата організацією, фірмою працівникам за весь обсяг повністю виконаних робіт за заздалегідь встановленою ставкою оплати. Використовується у тому разі, коли роботу необхідно виконати терміново і замовник готовий оплатити її за підвищеним тарифом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.