Ефективний розподіл

Ефективний розподіл – розподіл благ між споживачами, за якого будь-який перерозподіл, що здійснюється для кращого задоволення потреб одних груп і верств населення, не призводить до погіршення задоволення потреб інших.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.