Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Джерела фінансування інвестиційної діяльності – власні фінансові ресурси (нагромадження, прибуток, амортизаційні відрахування та інші види активів), залучені кошти (отримані кредити, кошти від продажу акцій тощо), а також асигнування з бюджету та іноземні інвестиції, вкладені у роз виток продуктивних сил, передусім людини та засобів праці.

 

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.