Інвестиції валові й чисті

Інвестиції валові й чисті – витрати на виробництво інвестиційних товарів, якими замінюють зношені машини, устаткування, споруди, а також будь-які інші чисті інвестиції, спрямовані на приріст виробничих фондів. Інвестиції валові й чисті передбачають усю суму витрат на заміщення зношених виробничих фондів і приріст інвестицій у поточному році. Так, якщо в економіці країни виготовлено за рік 900 млрд. інвестиційних товарів (або засобів виробництва), але діючі машини, верстати, устаткування і споруди зношені на 600 млрд. дол., то в економіку додалося 300 млрд. дол. до вартості нагромаджених засобів виробництва. Отже, валові інвестиції становлять 900 млрд. дол., а чисті – 300 млрд. дол. Різниця цих показників – вартість зношених засобів виробництва, використовуваних у поточному році й спрямованих на відновлення у процесі виробництва загального обсягу ВНП.

 

У колишньому СРСР в економіку України здійснювалися не лише валові, а й чисті інвестиції (рівень останніх поступово скорочувався). Опосередковано про це свідчить зниження норми нагромадження з 29,3% у 1961 до 17,9% у1990, а також підвищення ступеня фізичного і морального зношування фондів. У 1966-90 лише 25% капіталовкладень спрямовувалося на оновлення виробничих фондів, а на початку 90-х термінової заміни потребували понад 25% їх загального обсягу. Водночас в окремі галузі промисловості останніми десятиліттями обсяг інвестицій валові й чисті був незначним, а чистих інвестицій нерідко не було. Так, упродовж 1975–90 не вкладалися кошти у реконструкцію металургійної промисловості України, підприємств вугільної галузі. На початку 90-х 90% нових будов України мали технологію 20-річноі давності. В наступні роки кількість створених нових засобів праці щороку скорочувалася в середньому майже на 20%, тобто в народному господарстві України в 90-х не відбувалося навіть простого відтворення основних виробничих фондів, що призводило до фізичного руйнування цієї частки продуктивних сил. Так, чисте нагромадження основного капіталу становило в 1960 6,4% ВВП, у 1996 – менш як 0,5%, в наступні роки знизилося ще більше.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.