Інжиніринг

Інжиніринг – комплекс інженерно-консультаційних послуг на комерційних засадах, пов'язаний із підготовкою та забезпеченням виробництва й реалізації продукції, обслуговуванням виробництва й будівництва, експлуатацією промислових, сільськогосподарських та інших об'єктів. Повний цикл і передбачає такі етапи:

  • дослідження – попереднє вивчення маркетингової доцільності проекту, технічних можливостей його реалізації, техніко-економічне обґрунтування,
  • проектування – розробка проекту, генпланів, схем, робочих креслень тощо,
  • супроводжування – післяпроектні послуги щодо підготовки торгів на устаткування та інженерно-будівельні роботи, нагляд за виготовленням устаткування тощо,
  • обслуговування – рекомендації та інші послуги щодо експлуатації об'єкта після його здачі та щодо реалізації виготовленої продукції.

У світі налічується майже 100 тис компаній, які спеціалізуються на наданні замовникам інжинірингових послуг. Кількість таких компаній та обсяг зазначених послуг мають стійку тенденцію до зростання, що зумовлено головним чином підвищенням вимог замовників до якості проектів, які можуть забезпечити спеціалізовані інжинірингові організації. Крім терміна «інжиніринг», використовують термін «ре інжиніринг», що означає перепроектування, докорінну реконструкцію об'єктів, процесів (див. реінжиніринг).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.