Прямі інвестиції

Прямі інвестиції – 1) інвестиції безпосередньо у виробництво з метою виготовлення товарів та їх збуту й отримання прибутку, 2) інвестиції, що забезпечують володіння контрольним пакетом акцій а отже, контроль за підприємством.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.