Завдання на проектування

Завдання на проектування – перелік вимог, умов, цілей і завдань замовника у письмовій формі, документально оформлених і виданих виконавцю проектно-дослідницьких робіт. Елементами такого завдання є проектні рішення з будівництва, реконструкції, розширення підприємств.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.