Завод

Завод – промислове підприємство з відповідним профілем виготовлення продукції га рівнем механізації виробничих процесів, створене для виробництва певних видів продукції, виконання робіт або певної стада технологічного процесу. В економічний науці завод ототожнюють з поняттям “фабрика” (від лат. fabrica – майстерня). Завод – це також і підприємство для розведення племінних і цінних порід тварин (кінний завод). Завод – первинна ланка виробництва, важлива основа організації підприємницької діяльності товаровиробник виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи і надає послуги відповідно до статуту своєї діяльності та укладених договорів на умовах самофінансування, самозабезпечення, самоврядування і кон'юнктури ринку. Завод є юридичною особою, користується правами і виконує свої обов'язки згідно із законами. Може входити у виробничі, науково-технічні об'єднання, асоціації, корпорації, концерни та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.