Задаток

Задаток – 1) гарантійний внесок у вигляді грошової суми або інших майнових цінностей, який при укладенні договору один економічний суб'єкт передає іншому як гарантії виконання взятих на себе зобов'язань. Якщо особа, яка дала завдаток, не виконує взятих зобов'язань, то завдаток втрачається, а в разі виконання зобов'язань завдаток повертається або зараховується до оплати за виконання зобов'язань, 2) гарантійний внесок, який вносять на депозит і який є забезпеченням виконання зобов'язань за ф’ючерсними контрактами та операціями з опціону.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.