Аварійний сертифікат

Аварійний сертифікат – документ, який засвідчує причини, характер і розміри збитків у застрахованому майні внаслідок аварії. Аварійний сертифікат складає і видає аварійний комісар.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.