Депозитний сертифікат

Депозитний сертифікат – документ, який свідчить про вкладення грошових коштів, поміщення їх на депозитний рахунок у банк під оголошену ставку відсотка. Розрізняють депозитні сертифікати до запитання (за яким гроші можуть бути вилучені власником депозиту в будь-який час) та строковий депозитний сертифікат (за яким гроші можуть бути вилучені через певний час).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.