Амортизаційний фонд

Амортизаційний фонд – кошти, призначені для відновлення вартості зношування основних фондів та їх розширення на якісно новій технічній основі. Амортизаційний фонд створюється за рахунок періодичних амортизаційних відрахувань відповідно до законодавче встановлених норм амортизації.

 

Амортизаційні відрахування – це частина вартості основних фондів, що переноситься на новостворений продукті зараховується до витрат виробництва чи обігу. В умовах НТР зношені засоби праці замінюються досконалішими, які забезпечують вищу продуктивність праці. Тому амортизаційні відрахування створюють кращі функціональні можливості нових основних фондів. Останні, у свою чергу, збільшують амортизаційні відрахування та амортизаційний фонд, що є фінансовою основою розширеного відтворення засобів праці, збільшує частку амортизаційних відрахувань у загальній сумі інвестицій. Під час економічних криз має місце сповільнення процесу амортизації і накопичення засобів в амортизаційному фонді.

Так, в Україні у 1991-98 частка амортизації знизилася з 10-12% ВНП до 3-3,5%, внаслідок чого не відбувалося навіть просте відтворення основних фондів. Надмірне фізичне та моральне зношування засобів праці у промисловості призводить до руйнування виробничого потенціал України. В 1997 до 2,5% амортизаційних відрахувань (із загальної суми понад 13 млрд. грн.) використовувалися не за призначенням, в 1998-99 було централізовано понад 10% таких відрахувань, що вимивало і без того мізерні обігові кошти підприємств.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.