Довірчий пайовий фонд

Довірчий пайовий фонд – кредитно-фінансові установи акціонерного типу, які акумулюють дрібні заощадження населення і вкладають їх в акції та облігації, а власний капітал формують через продаж паїв, що дають право на пропорційну частку в доході.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.