Амортизація боргу

Амортизація боргу – оплата позик, облігацій завдяки регулярним платежам. Амортизація боргу стосується довготермінових позик і здійснюється щорічно. Нерідко на облігаціях (бонах) друкується графік амортизації боргу, який фіксує суму і відсоток, що підлягають оплаті.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.