Консолідований борг

Консолідований борг – 1) частина загальної суми державної заборгованості, що утворюється внаслідок випуску довготермінових позичок, уніфікація (об'єднання) раніше випущених середньо- і короткотермінових позичок в одну довготермінову, подовження дії коротко- і довготермінових позичок; 2) довготермінова заборгованість приватної компанії або державного відомства у формі випущених облігацій чи аналогічних зобов'язань порівняно з величиною короткотермінового або поточного боргу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.