Консолідований безтерміновий борг

Консолідований безтерміновий борг – 1) частина державного боргу без визначеного терміну погашення, 2) борг у формі середньо- та довготермінових цінних паперів, тобто борг без поточної заборгованості.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.