Державні боргові зобов’язання

Державні боргові зобов’язання – державні цінні папери, облігації, що засвідчують відносини позики, в яких боржником є держава, орган державної влади, управління.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.