Проблеми обслуговування державного боргу

Однією з основних складових фінансової безпеки є боргова безпека держави. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його різнобічним впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення сталого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Внутрішні й зовнішні борги стали невід'ємною складовою фінансової системи більшості країн світу. Вони зумовлені наявністю дефіциту бюджету, тобто держава не завжди має змогу провести скорочення витрат відповідно до наявних доходів.

Згідно із законодавством України, державний борг – це загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, зокрема боргові зобов'язання держави, що починають діяти у результаті виданих гарантій за кредитами або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

За даними Мінфіну державний внутрішній борг України протягом ІІ кварталу ц.р. зріс на 7,2%, до 232,018 млрд. грн. При цьому заборгованість перед банківськими установами знизилась на 1,1%, до 2,976 млн. грн., а внутрішня заборгованість зросла на 7,2%, до 229,043 млрд. грн. Так, заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 1 липня 2013 року становила 104,86 млрд. грн., що на 4,4% більше ніж станом на 1 квітня цього року, за середньостроковими зобов’язаннями – 122,854 млрд. грн. (+11%), за короткостроковими зобов’язаннями – 4,305 млрд. грн. (-19,8%). Державний зовнішній борг України на кінець ІІ кварталу ц.р. становив 25,926 млрд. дол. та знизився порівняно з І кварталом на 1,3%. В тому числі заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 1 липня 2013 року становила 17,83 млрд дол., що на 1,3% більше, ніж станом на 1 квітня ц.р., за середньостроковими зобов’язаннями – 6,249 млрд. дол. (-8,4%), а заборгованість за іншими зовнішніми зобов’язаннями – 1,846 млрд. дол. (0,3%). Нагадаємо, що станом на 1 липня 2012 року державний борг України становив 373,418 млрд. грн. В тому числі, державний внутрішній борг складав 191,723 млрд. грн., а зовнішній борг – 22,733 млрд. дол. США.

Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих наукою показників оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати 60 % від річного обсягу валового внутрішнього продукту. Внаслідок перевищення цього рівня держава може втратити фінансову незалежність і стати державою-банкрутом. Рівень державного боргу України вже майже досяг 60 % валового внутрішнього продукту, що є критичним, порівняно з окремими розвиненими країнами світу.

Основними проблемами формування та управління зовнішнім державним боргом на сучасному етапі в Україні є:

 • недосконале законодавство у частині регулювання відносин, що виникають в процесі управління зовнішнім державним боргом;
 • відсутність чіткого розмежування повноважень державних органів щодо управління зовнішньоборговими зобов’язаннями держави;
 • неефективне розміщення зовнішніх позик, відсутність безпосередніх зв’язків із напрямком використання зовнішніх позик та джерелом їх погашення;
 • неефективна валютна структура зовнішнього боргу;
 • неналежна увага до залучення зовнішніх позик з метою інвестування в інноваційні, високотехнологічні, високодохідні проекти;
 • відсутність дієвого контролю за формуванням та погашенням зовнішнього боргу тощо.

Міністерство фінансів України змушене йти на перекредитування, щоб отримати кошти для погашення існуючого боргу. За великого обсягу нагромадженого державного боргу стає складним завданням: зміцнення довіри громадян до національної валюти, протидії інфляційним процесам, нагромадження та забезпечення країни валютними резервами, конвертованості національної грошової одиниці. Все це може призвести до девальвації національної грошової одиниці та збільшення платежів з обслуговування державного боргу.

Для вирішення проблем накопичення державного боргу України та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно насамперед скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, що і є основною причиною зростання державного боргу.

Обсяг державного боргу України щороку зростає, що спричинено здебільшого зростанням дефіциту державного бюджету України. За незмінної боргової політики Україні загрожуватиме боргова криза.

Отже, скорочення дефіциту державного бюджету України можна досягнути за допомогою низки заходів, основними з яких є:

 • встановлення жорсткої системи контролю та звітності за надходженням і витрачанням коштів, що зменшить вплив «тіньового» сектору економіки, державних зловживань та забезпечить ефективність державних видатків;
 • скорочення видатків на утримання органів державної влади;
 • зменшення видатків на соціальний захист шляхом здійснення пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи;
 • розширення бази оподаткування шляхом скорочення податкових пільг;
 • ефективне використання коштів від приватизації державного майна тощо.

Джерело: Чепанова А.Т., Рубцова Н.В. «Проблеми обслуговування державного боргу»