Безнадійні борги

Безнадійні борги – частина дебіторської заборгованості, отримання якої визнано неможливим через відмову суду в її стягненні або через неплатоспроможність боржника. В останньому випадку заборгованість не анулюється, а відображається в балансі протягом кількох років у сподіванні на поліпшення становища боржника.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.