Захист від недобросовісної реклами

Захист від недобросовісної реклами – комплекс державних заходів, які визначають порядок розгляду справ за фактами порушення принципів добросовісної конкуренції та прав споживачів на достовірну інформацію в разі реклами послуг банків та інших фінансово-кредитних інститутів, а також установ і організацій приватних підприємців, акціонерних компаній та інших юридичних осіб (рекламодавців), які залучають кошти громадян або реалізують товари та послуги.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.